voda - topení - plyn - komíny

servis tepelné techniky

měření spalin

Servis tepelné techniky

 • Opravy plynových kotlů.
 • Periodické roční prohlídky plynových kotlů.
 • Měření spalyn plynových kotlů.
 • Opravy a servis kotlů LTO.
 • Opravy a servis ostatních zdrojů tepla.

Voda

 • Stavby koupelen na klíč.
 • Veškeré montáže vodoinstalace.
 • Dodávky sanitárního vybavení budov.
 • Montáže domovních vodáren a čerpadel.
 • Veškerémontáže kanalizace + zajištění výkopových prací + čištění kanalizace.
 • Prodej a montáže veškerého sortimentu.
 • Nabídky stavebních akcí vytváříme ZDARMA !

Teplo

 • Veškeré montáže topenářské techniky.
 • Montáže nízkoobsahových topných systémů.
 • Montáže podlahových topných systémů.
 • Výměny a montáže kotlů - plyn, LTO, uhlí, dřevo, elektro.
 • Montáže ekologických zdrojů tepla - tepelná čerpadla - solární systémy - kondenzační kotle.
 • Stavby a montáže kotelen 50 - 250 kw, plyn, LTO.
 • Montážně akumulačních nádob pro akumulaci tepla ze zdrojů - kotle, soláry, tep. čerpadla atd...
 • Nabídky stavebních akcí vytváříme ZDARMA !

Plyn

 • Dodávky a montáže domovních plynovodů.
 • Dodávky a montáže venkovních plynovodů.
 • Výměny a montáže veškerých plynových kotlů.

Komíny

 • Vložkování komínů.
 • Nerezové komínové systémy.
 • Plastové komínové systémy.
 • Hliníkové komínové systémy.
 • Revize komínových těles.
 • Nabídky stavebních akcí vytváříme ZDARMA !

Solární systémy

 • Solární systémy pro ohřev TUV.
 • Solární systémy pro vytápění.
 • Solární fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické enrgie.
 • Nabídky stavebních akcí vytváříme ZDARMA !