voda - topení - plyn - komíny

servis tepelné techniky

měření spalin

Teplo

  • Veškeré montáže topenářské techniky.
  • Montáže nízkoobsahových topných systémů.
  • Montáže podlahových topných systémů.
  • Výměny a montáže kotlů - plyn, LTO, uhlí, dřevo, elektro.
  • Montáže ekologických zdrojů tepla - tepelná čerpadla - solární systémy - kondenzační kotle.
  • Stavby a montáže kotelen 50 - 250 kw, plyn, LTO.
  • Montážně akumulačních nádob pro akumulaci tepla ze zdrojů - kotle, soláry, tep. čerpadla atd...
  • Nabídky stavebních akcí vytváříme ZDARMA !